Ofte stilte spørsmål

Vi får ofte spørsmål om telefonen selv kutter strømmen når batteriet er fulladet.

Svaret på dette er litt sammensatt. Når batteriet er fullt, så er det fullt. Problemet er at lithium-cellene står med konstant spenning, etter at de er fulle. Dette påførerer batteriet unødvendig slitasje, og kan i verste tilfelle føre til kortslutning mellom cellene.

Vår ladekabel gjør det tryggere når du lader telefonen om natten.

Kablene vil ikke gjenoppta lading uten at kabelen kobles fra og til.

Enheter som brukes daglig vil ikke ha behov for sirkuleringslading, hvor kabelen gjenopptar lading på intervall.

For spesielle tilfeller som krever sirkuleringslading, har vi en egen modell for dette. Ta kontakt for mer informasjon og tilbud.

Våre lightning-ladekabler støtter QC3.0, med hastigheter opp til 2.4A.

USB Type-C støtter hurtiglading, men ikke superlading.

Ladehastigheten av avhengig av veggadaptoren.

Vi har valgt å ikke støtte de aller høyeste ladehastighetene som er tilgjengelig. Produktet er hovedsaklig utviklet for lading om natten. Da er det ikke nødvendig å lade raskest mulig.

Det er også et poeng at jo raskere batteriet lades, jo større slitasje påføres det.

Apple har anerkjent problemet med overlading, og har i den anledning implementert en funksjon som heter “Optimalisert lading”. Det betyr at telefonen vil bremse ladingen fra 80%, for å redusere tiden batteriet er tilkoblet lader etter 100%. Denne funksjonen kan i enkelte tilfeller gjøre at kabelen slutter å lade på 80%.

Ved å bruke apias sin smartkabel, kan du slå av funksjonen “Optmalisert lading”. Da vil du oppnå fullt batteri, uten slitasjen ved at det er koblet til strøm unødvendig lenge.

Det er mange komponenter som er involvert når en enhet lades.

Det er hovedsaklig laderen i veggen, eller batteriet, som kan føre til brann.

Når kretsen mellom telefonen og laderen brytes, reduseres risikoen i både laderen og batteriet. For at laderen i veggen skal utvikle varme, er den avhengig av en lukket krets. Det forhindrer vår kabel, når batteriet er fulladet.

Når du først kobler ladekabelen til enheten, vil lyset blinke 3 – 4 ganger mens forbindelsen opprettes.

Under lading vil lyset pulsere sakte.

Når batteriet er fulladet, vil lyset slukkes.

Batteriprosenten på telefonen din er ikke 100% nøyaktig. Det er en programvare som estimerer hvor mye strøm du har igjen. Det faktiske tallet kan avvike pga. temperatur, alder ol.

Vår ladekabel kutter strømmen når batteriet faktisk er 100%.

apias sine ladekabler fungerer ikke optimalt i eldre biler. Ved akslerasjon vil spenningen i det elektriske anlegget forandre seg, noe som kan feiltolkes av kabelen. Kabelen vil da kutte strømmen for å beskytte telefonen.

Ja, det er de!

Våre lightning-kabler er ikke MFI-sertifiserte.

For å bli sertifisert er du nødt til å benytte Apple sin IC (integrert chip/krets). Apple sin IC støtter ikke funksjonen som kutter strømmen.

Våre kabler er produsert i henhold til krav og standarder, satt av Apple. Kablene er som MFI, men med funksjon for å kutte strømmen.

Har du andre spørsmål?

Send oss en henvendelse her.

    Ladekabelen som sikrer deg mot datainnbrudd ved offentlig lading

    Ved lading i offentlige ladepunkt kan en ukjent person ha tilgang til både mobilen og all dataen din.

    Smart ladekabel med sirkulærlading for butikk og bedrift

    Har du et nettbrett i butikken som står konstant tilkoblet lading? Denne ladekabelen forlenge batterilevetiden.